VAN AVUKAT ÖMER CİMCAK-Van Boşanma Avukatı, Ceza Avukatı, Van İcra Avukatı


VAN AVUKAT ÖMER CİMCAK VAN BOŞANMA AVUKATI VE VAN CEZA AVUKATI MAKALESİVan’da tüm hukuki konularda, destek ihtiyacı duyanlar, güvenilir avukatlardan destek almak istemektedir. Van avukat büroları arasından en iyilerini seçebilir ve kaliteli hizmet almaya başlayabilirsiniz. Tüm hukuk alanlarında, hizmet veriyor, en iyi hukuki çözümleri sizler için oluşturmaya çalışıyoruz. Eğitim ve mesleki deneyimimiz ile tüm dava türlerinde, dava açma, dava takibi, savunma gibi işlemler usulüne uygun olarak yerine getirilmektedir. Mağduriyetlerin giderilebilmesi için davaların ve işlemlerin hukuki yöntemlerle ve belirli bir süre içerisinde yapılması önem taşımaktadır. Detaylı araştırma ve çalışma yapılmadan açılan, süresinde yapılmayan ve hukuki yöntemler kullanılmayan davalar aleyhe sonuçlanabilecektir. 

Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42


Van avukatlık bürosu hukuki çözümler için destek almanız gereken birçok hukuki olay olabilir. Birçok davanın ve işlemin belirli sürelerde ve hukuki yöntemlerle yapılması önemlidir. Aksi halde davanın aleyhinize sonuçlanması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Hukuk dallarının her biri ayrı dava işlemlerinin görüldüğü alanlardır. Dava açmak için hukuki şartlara uyan dilekçe hazırlanması, sözleşme yapılması, gerekli şikâyet sürelerinin takip edilmesi ve itiraz gibi işlemlerin doğru şekilde uygulanması gibi konular çok titiz bir çalışma ile yapılması gerekir. Bu nedenle hukuki işlerinizde profesyonel yardım almak ve Van avukat desteği hukuki süreçlerde önemlilik arz eder. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Kamu Hukuku Dalları

Hukuki davalar için yetkili mahkemeler Van Hukuk, Van Ceza ve Van İcra Mahkemeleridir. Bu nedenle yapılacak işlemlerin doğru yerlerde yapılması ve sürelerin takip edilmesi önemlidir. Bireysel davalarda süreç takibi hak kaybını önler. Hukuk dalları arasında Özel Hukuk, Kamu Hukuku ve Karma Hukuk yer alır.

Kamu Hukuk dalları;

Bu hukuk dallarında belirtilen maddeler gereği dava işlemlerinin nerede açılması gerektiği belirlenir. İşlemlerin ivedilikle yapılması, mahkemelerin belirlenmesi, dilekçenin şekil ve esasa uygun olması oldukça önemli şartlar arasındadır. Tüm bu hukuk dallarında Van Avukat Ömer Cimcak Ceza Avukatı ve Boşanma Avukatı olarak size yardımcı olacaktır. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Özel Hukuk Dalları

Özel hukuk dalları kişiler arasında hukukun sağlanmasına yönelik olarak ilgili kanunların yer aldığı hukuk dallarıdır.

Özel hukuk;

Toplumda yer alan eşit haklara sahip bireylerin birbirlerine karşı haklarını savunmaya yarayan ve hak kayıplarını önlemeye yarayan Özel Hukuk dalıdır. Dava türüne göre farklı hukuk dallarında işlem yapılmasına yarar. Tüm bu hukuk dallarında Van Avukat Ömer Cimcak Ceza Avukatı ve Boşanma Avukatı olarak size yardımcı olacaktır.

Karma Hukuk Dalları

Karma Hukuk; tüm hukuk dallarının kesiştiği hukuki işlemleri kapsayan bir hukuk dalıdır. Özel ve kamu hukuku kapsamı dışında kalan ve bu kapsamda birleşen davaları işleyen bir daldır. Tüm bu hukuk dallarında Van Avukat Ömer Cimcak Ceza Avukatı ve Boşanma Avukatı olarak size yardımcı olacaktır.

Karma hukuk;

Bu hukuk dallarının diğer hukuk dalları ile kesişmesi mümkündür. Bu nedenle bir bütün olarak bu dallardan ayrıldığı söylenemez. Hukuk dallarında uzmanlaşmış vekiller aracılığı ile aranan haklar, davanın kişi lehine sonuçlanmasını sağlıyor. Tüm bu hukuk dallarında Van Avukat Ömer Cimcak Ceza Avukatı ve Boşanma Avukatı olarak size yardımcı olacaktır. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Hukuk Davaları

Vanda açılacak Hukuk davalarının başarılı ile sonuçlanması için öncelikle davanın konusu belirlenmelidir. Bireylerin kendi haklarını aramaları zor olabilir. Bu durumda itiraz sürelerinin geçmesi ya da dava süresinin kaçırılması kişiler için aleyhe olan durumlardır. Van Hukuk davalarında her bir hukuk dalı farklı işleyişe sahiptir. Yapılması gereken işlemler dava hazırlık süreci, davaya hazırlık ve itiraz gibi birçok zorlu süreci kapsıyor. Uzman vekil aracılığı ile davaların yürütülmesi haklılığınızı tam anlamıyla savunmanızı sağlar. Açmak istediğiniz dava niteliğini Van avukat ofisi ile başlatmanız ilerleyen süreçte yapılması gerekenler konusunda profesyonel yardım almanıza imkân tanır. Tüm bu hukuk dallarında Van Avukat Ömer Cimcak Ceza Avukatı ve Boşanma Avukatı olarak size yardımcı olacaktır.

Van Ceza Davasında Vekilin Önemi Nedir?

Bir davanın niteliği, konusu ve detayları hangi hukuk dalında davanın açılması gerektiğini ana hatlarıyla belirler. Daha sonra hangi mahkemenin yetkili olduğu önemli bir husustur. Davanın görevden ve yetkiden reddedilmesi gibi durumlar doğru mahkemede açılmaması sonucu karşılaşılan olumsuz sonuçlardır. Davanın hangi mahkemede açılacağı, deliller, tanık, harç, dilekçe hazırlanması ve itirazın düzenlenmesi gibi durumlar sonucunda davanın seyrini olumlu yönde değiştirmek mümkün hale gelir. İşin profesyonelinden alınacak destek hakların tam kazanımını sağlar. Dava için Van avukat büromuza vekâlet verilmesi gereklidir. Vekâlet sonrası tüm işlemler hızla açılır ve davanızın lehinize sonuçlanması adına hukuki prosedürler yerine getirilir.

Dava Konusu Nedir?

Dava konusu; açmak istediğiniz davanın hangi amaçla açılacağını belirleyen ve hangi hukuk dalının devreye gireceğini gösteren dava türüdür. Boşanma bir dava konusudur. Bunun yanı sıra hırsızlık, nafaka, tazminat, haksız fiil, iftira, mala zarar verme gibi konular dava konusunu gösterir. Dilekçede muhakkak bulunması gereken dava konuları her hukuk dalında farklılık gösterir. Karara itiraz için dava konularının doğru şekilde yazılması, dilekçede yer alan bilgilerin doğru olması, açıklamaların açık bir şekilde maddelere dayanması davanın hazırlık süreci için önemli işlemlerdir. Davanızın ne olduğunu vekilinizle paylaşarak, taleplerinize göre açılması gereken davaların birlikte ya da ayrı ayrı açılmasını sağlayabilirsiniz. Vanda dava açarken bilmeniz gereken, Hukuk ya da ceza davalarının konusuna giren davalar doğru mahkemede açılmalıdır. Aksi halde dava şartları taşımadığı için usulden, görev ya da yetkiden reddedilebilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için Van Avukat Ömer Cimcak Hukuk ve Danışmanlık ofisinden yardım alabilirsiniz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42


Hizmet Verilen Hukuk Alanları

Her insanın, günlük hayatında karşılaştığı olaylar çeşitli davalarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bizler, avukatlık hizmeti veren büro olarak müvekkillerimize tüm hukuk alanlarında yardımcı oluyoruz.

Çalışma alanlarımız şunlardır;

İnsanlar, bireysel olarak haklarının hukuki yollarla aramakta zorlanabilmektedir. Bu aşamada bizler devreye giriyor ve tüm dava sürecinin kişi lehine olabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Her dava türüne göre dava açma, itiraz süreleri bulunmaktadır. Dava türüne göre bu süreleri takip ediyor, hukukun işleyişine göre dava sürecini takip ediyoruz. Davalarda haklılığınızın savunulabilmesi için her zaman uzman vekile ihtiyacınız olabilecektir. Van’da yaşayanlara ya da Van adliyelerinde davaları devam edenlere profesyonel hizmet verilmektedir. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Vekilin Önemi

Dava konusu ne olursa olsun, dava açma aşamalarının belirlenmesi ve tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi önemlidir. Dava açabilmek için dava konusunun ve yetkili mahkemenin bilinmesi, dava sürecini hızlandıracaktır. Hizmetlerimizden faydalanabilmek için Van hukuk büromuzu ziyaret edebilir, bizimle iletişim kurabilirsiniz. Davanın açılabilmesi için hangi mahkemeye dilekçe verileceği, hangi delillerin toplanacağı, daha harcı, itirazlar gibi tüm işlemlerde, vekilin önemi ortaya çıkmaktadır. Kişisel olarak dava dilekçesinin hazırlanması ve diğer işlem adımları hem çok zaman alabilecek hem de bazı yanlışlıklara neden olabilecektir. Bizler, dava konusuna göre dilekçenizi hazırlıyor ve davanızın açılmasını sağlıyoruz. Vereceğiniz vekalet ile sizler adına tüm dava sürecini takip ediyor, lehinize sonuçlanabilmesi için gerekli delilleri topluyoruz.

Dava Açma

Dava açılabilmesi ve vekillik hizmetlerimizden faydalanılabilmesi için hukuk büromuza vekalet verilmelidir. Vekalet işlemlerinden sonra, dava konusuna göre tüm işlemler hızlı bir şekilde tamamlanır ve davanın açılması sağlanır. Van avukat olarak Dava konusu, kişinin mağduriyet yaşadığı olaya göre değişmektedir. Her olay türüne göre dava konusu ve hukuk dalı bulunmaktadır. Hukuk büromuzda, tüm hukuk alanları ile ilgili hizmet verdiğimiz için her türlü dava konusu ile ilgili dava açma süreçlerini başlatabiliyoruz. Hukuk dallarına göre dava konuları ve dava dilekçe içerikleri farklı olmaktadır. Dilekçede yer alması gerekin bilgilerin doğru olması, dava konusu ile ilgili açıklamalara detaylı yer verilmesi gerekiyor. Vekillik hizmetlerimiz ile her türlü dava açma işlemlerini sizler adına yapıyoruz.

İş Hukuku Davaları

İşveren ile işçi arasındaki ilişkiler iş hukuku ile düzenlenmektedir. Çalışma şartları, ücretler, işçi hakları gibi birçok konuda, dava açılmasını sağlıyoruz. Van İş hukuku, bireysel ve toplu iş hukuku olarak iki bölümden oluşmaktadır. Hukuk büromuzun internet sitesini ziyaret ederek, iş hukuku konuları ve dava süreçleri ile ilgili bilgi edinebilirsiniz. Sitemizde yer alan iletişim numaralarından bizlere ulaşabilir, bilgi alabilirsiniz. İş hukuku, işverenin, işçilere karşı sorumluluklarını belirlemekte ve hukuki açıdan sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamaktadır. Van Hukuk bürosu olarak bizlerde, işçilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için iş hukukuna uygun iş davalarının açılmasını sağlıyor, işçilerin haklarını savunuyoruz. İşverenin işçiye karşı sorumlulukları olduğu gibi işçilerinde işverenlere karşı sorumlulukları vardır. Van İş Avukatı ve Van İş Avukatı Ömer Cimcak internet sitemizi ziyaret ederek, iş hukukunun tüm kapsamlarını öğrenebilirsiniz.

Boşanma Davaları

Aile hukukunun korunabilmesi için aile hukuk kuralları belirlenmiştir. Van’da boşanma avukatı olarak da hizmet veriyor ve evliliklerini sonlandırmak isteyen çiftlere, dava açma ve dava süreci takibi konusunda destek veriyoruz. Van'da Boşanma davaları ile birlikte, çocukların velayeti, mal paylaşımı gibi konularda da hukuki destek veriyoruz. Va'da Aile hukuku kurallarına göre kadına şiddet olayları ile ilgili dava takiplerini de yapıyor, kişilik haklarının korunmasını sağlayabilmek için çalışmalar yapıyoruz. Tüm hukuki alanlarda danışmanlık hizmeti veriyor ve kişilerin hangi haklara sahip olduğu, neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42


VAN CEZA AVUKATI ÖMER CİMCAK


Hukuk dalları arasında Ceza Hukuku’na giren birçok dava bulunmaktadır. Van Ceza Hukuku kişilerin özgürlüğünü kısıtlayabilen ve sabıka kaydına işlenen davaları kapsıyor. Oldukça önemli olan ceza davalarının lehinize sonuçlanması ve haksız yere ceza almamanız adına Van ceza avukatı ile dava sürecini geçirmeniz hukuki anlamda önemlidir. Suç ve ceza tanımlarının yer aldığı durumlarda eylemin ceza türünü belirlediği farklı kararlarla kişinin ceza aldığı hukuk dalıdır.

Kişilerin Vandaki ceza davası sonrasında adli para cezası, hapis cezası, cezanın ertelenmesi ve HAGB kararı alması mümkündür. Özellikle sanık lehine olan kararlar arasında hapis cezası ve cezanın ertelenmesi kararı kişinin hüküm giymesine neden olur. Ceza Hukuku genel ve özel ceza olarak ayrıma tabiidir. Hangi suçların Ceza Hukuku’na girdiği isi kanunlarla belirlenmiştir. Tüm bu konularda Van Ceza Avukatı ve Van Ağır Ceza Avukatı Avukat Ömer Cimcak'dan bilgi alabilirsiniz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Ceza Hukuku Konuları

5237 sayılı Ceza Hukuku ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi hukuku suçun işlenmesine konu olan olayların incelenmesi ve suçlunun cezalandırılmasını öngören hukuk alanlarıdır. Muhakeme sürecinde soruşturma aşaması kişinin şikâyeti ile ya da resen Savcılık tarafından başlatılabilir. Bazı suçlar uzlaştırma hükümlerine girer ve Savcılık tarafından uzlaştırma sağlanması halinde kovuşturmaya yer olmadığına kararı verilir. Ceza davasına konu suçların kapsamı, niteliği ve konusu alt üst sınır cezalarda belirleyicidir.

Ceza davasında görülen suçlar;

Bu durum ileride oluşabilecek cezaları ortadan kaldırır. Uzlaştırma hükümlerine giren suçlarda uzlaşma olmaması halinde kovuşturma süreci başlar ve ceza yargılamasına geçilir. Bu noktada ise kişinin avukata ihtiyacı olur. Vandaki Ceza yargılamasından çıkan kararlar arasında; beraat, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, hapis cezası, adli para cezası ya da cezanın ertelenmesine ilişkin kararlar verilebilir.

Ceza davalarında sübut deliller yargılamanın sonuçlanması adına önemlidir. Tanıkların dinlenmesi hukuk davalarında oldukça önemli olduğu gibi, ceza davalarında da etkilidir. Ceza davasının lehinize sonuçlanması için tüm sürecin profesyonel bir şekilde Van Avukat ve Van Ceza Avukatı Ömer Cimcak tarafından takip edilmesi oldukça önemlidir. Ceza davalarında kişinin ehliyetinin olmadığının ispatlanması, suçlu olmadığının delillere dayandırılması ya da karara doğru bir şekilde itiraz edilmesi Van ceza avukatı Ömer Cİmcak ile mümkündür. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Arasındaki Farklar

Ceza Hukuku 5237 sayılı kanunla güvence altına alınmıştır. Genel ilkeleri arasında suç için gereken ceza, cezayı azaltan sebepler, cezayı ortadan kaldıran sebepler ve diğer suçlarda geçerli tüm kuralları ifade eder. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ise maddi gerçeğe ulaşmak esas amaçtır. Bu süreç soruşturma aşamasında yeterli şüphenin savcılık nezdinde oluşması ile başlar. Kovuşturma aşamasına kadar devam eden süreçtir. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri

Ceza Hukuku kapsamında alınan kararlar arasında güvenlik tedbirleri bulunmaktadır. Bu yönüyle suçlunun topluma kazandırılması ya da toplumun tehlikeden uzak tutulması adına alınan önleyici tedbirleri ifade eder. Suçta tekerrür bulunan durumların bertaraf edilmesi, suçlunun ıslahı ve topluma kazandırılması gibi durumlar alınan güvenlik tedbirleridir.

Aynı zamanda suçlunun tedavi ile iyileştirilmesi durumunda bu kişilere ceza ve güvenlik tedbir uygulaması birlikte verilebilir. Hangi suçların güvenlik tedbirine yönelik olacağı ise vekil tarafından bilgi verilir. Ceza Hukuku’nun amacı haksızlıkları ortadan kaldırarak mağdurun zararının karşılanmasını sağlamaktır. Suçlunun ceza alması ile mağdurun bir nebze maneviyatının iyileşmesi hedeflenir. Bazı durumlarda ise sanık haklılığını ortaya koyabilir. Bu Van Avukat tarafından profesyonel bir destek ile çözülmesi gereken durumlardır. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Ceza Bireyseldir

Kişilerin başkasının atılı suçu nedeniyle cezalandırılmasını kabul etmeyen Ceza Hukuku’nda bu gibi durumlarla karşılaşılmaması adına uzman bir Ceza Avukatından yardım alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereği fiili bizzat işleyen kişi cezalandırılır. 20/1 maddesi gereğince ceza şahsidir ve kimse başkasının işlediği fiilden dolayı cezalandırılamaz. Bu noktada Türkiye’de haksız yere, sırf kendisini Van ceza avukatı ile savunamadığı için cezalandırılan hükümlüler bulunmaktadır.

Oysaki doğru bir savunma, delil ve tanık beyanı ile yargılama haksızlığa uğrayan kişinin lehine sonuçlanabilir. Her dava açan davacı ya da müştekinin haklı olması anlamına gelmez. Kişilerin farklı nedenlerle cezalandırılmasını sağlamak iftira, suç atma, haksız yere dava açma gibi durumlara neden olur.


Kanunlara aykırı olarak gerçekleşen eylemlerin yaptırıma bağlandığı hukuk dalı olan ceza hukuku bir kamu hukukudur. Kişilerin uğradıkları haksızlıklar kanunlarda yer alan düzenlemelere göre ortadan kaldırılır. Ceza hukuku kapsamına farklı kanunlar girer ve Van ceza avukatı bu kanunlara hakim olmalıdır. Ceza hukuku davalarına bakan bu kişiler bir suçun failine müdafi sıfatıyla ya da mağduruna vekil sıfatıyla hizmet verirler. Mağdur hakları ve kişi özgürlüğü açısından bu Van avukatlar ciddi görevler üstlenir. Doğrudan kişilerin özgürlüğü ile uğraştıklarından dolayı bu avukatlık alanı diğer alanlara kıyasla biraz daha zor olarak kabul edilir. Yapılacak ceza yargılamasında el koyma, arama, tutuklama, gözaltı gibi uygulamalar vardır. Bu koruma tedbirleri ile mağdur olarak tarafın mağduriyetinin giderilmesi daha kolay olacaktır.

Ceza davalarını ele alan Van ceza avukatı uzmanlık alanına giren hukuki sorunları çözüme kavuşturur. Avukat hak savunurken kişinin suçlu ya da suçsuz olmasına bakmaz. Her koşulda adil bir yargılama süreci sağlanır. Mahkeme ile müvekkil arasındaki kanun yollarını düzenleyen avukat yerine getirmesi gereken işlemleri kanunlar ışığında yapar. Müvekkilin hak talebi olduğunda bunun yerine getirilmesi için gerekli delilleri Van ceza avukatı toplar. Sonrasında dosyaları inceleyerek düzenler. Görevlerinin farkında olan avukatlar sayesinde hukuki süreç başarılı şekilde ilerler.

Türk hukuk sisteminde branş hukuku yoktur. Bütün avukatlar hukuk mezunu olup zamanla kendileri Van ceza avukatı ve benzeri hukuk dallarında uzmanlaşmayı tercih ederler. Ceza hukukunda uzmanlaşan avukatlar Türk Ceza Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Kabahatler Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu kanunlara aykırı olarak gerçekleşen eylemler adli yargı makamlarınca incelenir ve gerekli hallerde bu kişilere ceza verilir. Cezanın içeriği hukuka aykırı fiilin kapsamına göre farklılık gösterir. Kanunlara istinaden adli yargı makamları tarafından araştırma ve incelemeler yapılır. Van ceza avukatı uzmanlık alanlarına giren konularla ilgili olarak Van Ağır ceza mahkemesi, yargıtay ceza daireleri, asliye ceza mahkemesi, bölge adliye mahkemesi ceza daireleri, sulh ceza mahkemesi, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi, icra ceza mahkemesi ve çocuk ağır ceza mahkemesi tarafından yargılama yapılabilir. Bu mahkemelerde görülen hukuki süreçlerde mağdura hukuki destek veren ya da sanığı savunan kişi Van ceza avukatı olarak tanımlanır. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Ceza davalarına giren avukatlar halk arasında ceza avukatı yerine Van ağır ceza avukatı olarak da isimlendirilir. Aslında ülkemizde avukatlık mesleğinde bu şekilde bir branşlaşma yoktur ve bu durum yasal değildir. Toplumu en hassas problemleri ile uğraşan bu kişiler şüpheli ya da sanığı savunur. Bu aşamada müdafi olarak isimlendirilen avukatlar yargılama işlemlerinde müvekkillerini temsil ederler ve onların haklarını korurlar. Kelime anlamı olarak müdafi Arapçada koruyan, savunan ve müdafaa eden anlamlarına gelir. Ceza avukatı görev tanımları incelendiğinde bunları eksiksiz olarak yerine getirdiği görülecektir. Her türlü müvekkili serbestçe savunabilen avukatlar ceza hukuk ile ilgili işlemleri takip ederler. İlgili hukuk alanındaki tüm ceza davalarına girmeye yetkili olan Van ceza avukatı sanığın sadece hukuki temsilcisi niteliğindedir. Müvekkilini mahkemede yalnızca hukuk boyutu ile ilgili olarak savunur. Olayı anlatma görevi müvekkile aittir. Olayı dair bilgi ve görüş şahsın kendisi tarafından ifade edilir. Yaşanmış olan olay deliller vasıtası ile mahkemede yeniden canlandırılır. Ceza avukatı sanığı temsil etmek için delil sunabilir, bu delilleri değerlendirebilir ve gerekli hallerde itirazları yapabilir. Müvekkilini savunmak ve olayı aydınlatmak amacı ile yargılamaya katılan diğer kişilere sorular sorabilirler.

Savunma yapmakla yükümlü olan Van ceza avukatı ilgili kişinin hakkında soruşturma başlatılması ile devreye girer. Bu soruşturmanın kapanması için gerekli belgeler ve deliller ilgili mercilere sunulur. Böylece iddianamenin daha güçlü olması sağlanır. Van Avukat bu işlemler sırasında olaya ve kanuna ne kadar hakim olursa müvekkilin alacağı cezanın azalma olasılığı o kadar artar. Eğer iddianameye  Van ceza avukatı tarafından yanlış bir madde koyulursa ve sunulması gereken deliller sunulmazsa hukuki süreç daha zor bir hal alacaktır.

Van Ceza Avukatı Nedir?

Yapılan suçlamalara karşı müvekkillerini savunan kişiler Van ceza avukatı olarak isimlendirilir. Dava sürecinde pek çok rol üstlenen bu kişiler her koşulda müvekkillerinin haklarını savunmak ile görevlidir. Kanuni süreçlerde adaleti sağlamak için çaba sarf ederler. Bu kapsamda kanıtları değerlendiren ceza avukatı müvekkillerin çıkarlarını en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdür. Ceza davalarında savunma için önceden hazırlık yapalar. Karmaşık süreçleri beraberinde getiren davalar suçlama konularını araştırmayı gerektirir. Bu amaçla kanıtlar toplanır ve tanıklar dinlenir. Elde edilen verilere göre Van ceza avukatı hukuki stratejiler oluşturur. Bunun gibi aşamalar adil bir yargılama ve müvekkilin eksiksiz olarak savunulabilmesi açısından önemlidir. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Profesyonel bir Van ceza avukatı müvekkili ile kesintisiz iletişim kurmalıdır. Kurulan sıkı iletişimde müvekkile süreç hakkında bilgi verilir, merak edilen sorular varsa onlar yanıtlanır. Böylece ilgili kişiler kendilerini daha güvende hissederler ve avukattan destek gördüklerini fark ederler. Hukuki stratejiler geliştirmek de ceza avukatı sorumlulukları arasında yer alır. Her ceza davası farklı olduğundan özel stratejilere ihtiyaç duyulur. Bu kapsamda müvekkilin mevcut durumu değerlendirilir ve etkili savunma yapılma olanakları oluşturulur. Kanıtların analiz edildiği bu süreçte Van ceza avukatı mahkemede müvekkil adına konuşacaktır. Bu gibi detaylar sayesinde ceza yargılamasında etkili sonuçlar elde edilme olasılığı artar. Önemli olan nokta hem müvekkilin hem de avukatın bütün seç boyunca bilinçli bir şekilde hareket etmesidir.

Van Ceza avukatı aynı anda birden fazla kişiyi savunma özelliğine sahiptir. Sayının bir önemi olmayıp bu kişiler arasında menfaat çelişkisinin bulunmaması gerekir. Bir kişi için yapılan savunma diğer kişinin savunma hakkına zarar vermemeli, onu daha iyi savunmasına engel olmamalıdır. Bu tür çelişkili durumların varlığı halinde ceza avukatı iki kişiden birini seçmek durumundadır. Aksi halde menfaat çelişkisi sebebiyle savunma hakkı zarar görecektir. Avukatın savunmayla devam eden görevi davaya ilişkin kararın çıkıp kesinlik kazanması ile sona erer. Karar kesinlik kazanana kadar Van ceza avukatı davasını takip etmek durumundadır. Yerel mahkeme dava ile ilgili karar verdikten sonra yargıtay süreci başlayacaktır. Avukatın bu aşamayı da takip etmesi gerekir. Aksi durum için sözleşme yapılabilir. Eğer avukatlık görevi yalnızca belli soruşturma işlemleri için ifa edildiyse bahsedilen işlem sonuca vardıktan sonra avukatın görevi sona erecektir.

Hukukun en çekişmeli alanında faaliyet gösteren ceza avukatı görevini yapması sırasında avukatlık etik kurallarına özen göstermelidir. İddianamede kullandığı verileri müvekkili lehine toplayan avukatın güncel konuları sürekli takip etmesi gerekir. Yaptırımları ve nitelikleri sert olması nedeniyle ağır ceza avukatlığı genel ceza avukatlığına kıyasla biraz daha zor olarak tabir edilir. Bu avukatların alacakları ücretler her yıl için asgari ücret tarifesi ile uyumlu olacak şekilde belirlenir. Avukatlar bu tarifeyi baz alarak kendi güncel fiyatlandırmaların yapabilirler. Van Avukatın yaptığı hukuki yardımın karşılığı olan ücret haczedilemez, takas ve mahsup edilemez.

Her müvekkilinin davanın gerekliliklerine uygun şekilde temsil eden Van ceza avukatı müvekkilini ve iş yükünü doğru şekilde dengelemelidir. Aksi halde savunmada aksaklıklar olacak, avukat müvekkilin ihtiyaçlarına yeteri kadar özen gösteremeyecektir. Bütün müvekkillerine aynı düzeyde hizmet sunan avukatlar davanın gerekliliklerine uygun şekilde hareket etmelidir. Müvekkilinin davanın detaylarına vakit ayırmasını sağlayan avukatlar gerekli zamanı ve kaynakları ayarlayacaktır. Kanunların sağladığı avantajlardan ve dezavantajlardan yararlanan Van ceza avukatı tanık ifadelerinin düzenlenmesine destek olur. Ceza indiriminden yararlanılması ve müvekkil üzerinden yanlış değerlendirmelerin analiz edilmesi avukatın temel görevleri arasındadır. Bu görevlerin yerine getirilmesi hızlı bir şekilde olur.

Ceza Avukatlarının Uzmanlık Alanları

Ceza avukatı tarafından yapılması gereken işler açıkça ifade edilir. Bunlar arasında müvekkili hukuki olarak korumak ve savunmasını yapmak, müvekkili hakları ile ilgili bilgilendirmek ve ifadesi alırken yanında durmak, gerekli hallerde kendisine hukuki yardımda bulunmak, delillerin toplanması konusunda ilişkili makamlara beyan sunmak, delil değerlendirilmesinde gerekli açıklamaları yapmak, müvekkil yakınlarına yargılama süreci hakkında bilgi vermek yer alır. Eğer hukuki süreçte mahkeme tarafından aleyhe bir karar çıkarsa bu karar için itiraz gerçekleştirilir ve gerekli kanun yollarına Van ağır ceza avukatı eşliğinde başvuru yapılır. Tüm bu görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesi için avukat seçiminde titiz davranılması gerekir. Uzmanlık alanına hakim olan profesyonel bir avukat ile çalışmak hukuki ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanmasını sağlayacaktır. Avukatın görevini yerine getirebilmesi için ceza davası açılmalıdır. Soruşturma ile başlayan dava süreci savcı tarafından delillerin toplanması ve iddianamenin düzenlenmesi ile devam eder. İddianamenin düzenlenebilmesi için Cumhuriyet savcısının yeterli şüphenin oluştuğunu düşünmesi gerekir. Söz konusu iddianame mahkeme tarafından kabul edildiğinde kamu davası açılmış olur.

Kural olarak ceza davalarında avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ancak bunun istisnai halleri mevcuttur. Seri muhakeme usulü söz konusu ise, Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kovuşturma ve soruşturma varsa, tutuklama kararı verilmişse, müdafi bulunmayan sanık ya da şüpheli kendini savunamayacak seviyede dilsiz ve sağır ise Van ceza avukatı olması gerekir. Avukatların zorunlu olarak bulunması gereken haller dışında avukat tercihi isteğe bağlıdır. Van ceza avukatı ile birlikte çalışmak ve hukuki danışmanlık almak sürecin daha objektif ve standartlara uygun şekilde ilerlemesini sağlar. Bunun için avukat mutlaka uzmanlık alanına uygun şekilde tercih edilmelidir. Avukatların uzmanlık alanları geniş olup söz konusu alanda deneyimi ve bilgisi yeterli olan avukatları seçmek avantaj sağlayacaktır. Örneğin müvekkil hakkında kesinleşmiş ceza varsa ceza avukatı usulüne uygun şekilde itiraz edebilir. Bu gibi bir durumda yargılamanın yenilenmesi, kanun yararına bozma, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet başsavcısı tarafından yapılan itiraz ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı kabul edilir. Olağanüstü kanun yolları ve benzer bilgiler Van ceza avukatı tarafından bilinmesi gereken bilgiler arasında yer alır. Tüm yargılamalarda avukatlar ceza davasının kamusallığı ilkesi, davasız yargılama olmaz ilkesi, maddi gerçeğin araştırılması ilkesi, aleniyet ilkesi ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi kapsamında hareket ederler. Bu sayede bütün yargılamalar olması gerektiği şekilde devam eder.

Ceza Muhakemesi Kanunu ceza avukatının başlıca uzmanlık alanları arasında yer alır. Suçu olan kişilerin yargılanmasını düzenleyen bu hukuk dalında Van ceza avukatı birden fazla göreve sahiptir. Delilleri değerlendirmek, savunma stratejileri oluşturmak ve adil bir yargılama süreci sağlamak için avukatlar öğrendikleri bilgileri aktif olarak kullanırlar. Ceza İnfaz Hukuku, Ceza Hukuku Savunması, Ceza Hukuku Uygulamaları ve Ceza Hukuku Danışmanlığı ceza avukatı diğer uzmanlık alanları olarak sayılır. Her biri geniş kapsama sahip olan bu alanlar ceza davalarıyla ilgili her iki tarafında da bilinçli şekilde ilerlemesini sağlar. Davaya konu olan alanda uzmanlaşmış olan bir avukat hem müvekkilini daha iyi anlar hem de daha verimli savunma stratejileri geliştirebilir. Aynı zamanda uzmanlık sayesinde ceza hukukundan ortaya çıkacak riskler de değerlendirilir. Müvekkilin potansiyel sonuçlar almasıyla ceza avukatı uzmanlık alanı doğrudan ilişkilidir. Daima en iyi çıkarları korumayı hedefleyen avukat adaletli bir yargılama süreci olması için çaba sarf eder. Bu amaçla etkili stratejiler belirler ve bunları hayata geçirerek müvekkilinin adaletli bir yargılama süreci geçirmesine destek olur. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Müvekkillerini ceza hukuku ile ilgili davalarda temsil eden Van ceza avukatı suçluların ceza almalarını sağlar. Türk Ceza Kanunu suç sayılan fiilleri açıkça ifade eder. Bu suçlara ilişkin avukatlar zaman içinde uzmanlaşırlar. Cinayetler ve cinsel suçlar ilk sırada gelir. Cinsel saldırı, kasten adam öldürme, cinayet ve cinsel suçlar günümüzde sıklıkla ortaya çıkar. Avukatlar sayesinde bu tür suçlarda yargılama daha verimli ve adil bir şekilde sürdürülür.

Hırsızlık ve dolandırıcılık en çok karşılaşılan davalardan biridir. Bu kapsamda özellikle gasp, soygun ve mülkiyet suçları yaygın görülür. Ceza avukatlarının ilgilendiği bu alanlar hakkında deliller toplanarak müvekkil savunulur.

Van ağır Ceza avukatı ilgi alanına giren diğer bir suç türü uyuşturucu suçlarıdır. Uyuşturucu madde satma, kullanma ve bu maddelerin ticaretini yapma avukatların baktıkları davalar arasındadır. Avukatlar müvekkillerini söz konusu suçlara karşı korurlar. Bunun için gerekli tüm deliller önceden araştırılır ve etkin şekilde kullanılır.

Günümüzde trafik kazaları sıklıkla yaşanmakta olup bu kazalara ilişkin davalar ceza avukatı kapsamında değerlendirilir. Özellikle yaralanma ya da ölüm ile sonuçlanan ciddi boyutlu kazalarda ceza avukatlarının profesyonellik seviyesi devreye girer. Tecrübe ve bilgi birikimi ne kadar yüksekse süreç o kadar rahat hale gelecektir.

İş suçları ceza avukatı tarafından bakılan diğer davalardan biridir. İş yerinde meydana gelen zimmet, sahtekarlık, hırsızlık, gibi suçlar bu avukatların danışmanlık alanındadır. Meydana gelen suçlara karşı avukat kanıtlar toplar ve müvekkilini mahkemede en iyi şekilde temsil eder. Temsil sonucunda hakim sunulan verilere ve dava gidişatına uygun olarak karar verir. Gerekli görülen hallerde karara karşı Van ceza avukatı desteği ile itiraz davası açılabilir.

Bakılan davaların müvekkil lehine sonuçlanabilmesi için hizmet alınan avukatın bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar arasında tecrübe, hukuki açıdan gerekli bilgi ve donanıma sahip olma, yüksek mahkeme kararlarını ve güncel gelişmeleri yakından takip etme, gelişmiş iletişim ve diksiyon becerisi, sorumluluk sahibi olma avukatta bulunması gereken özelliklerdendir. Bunlar sayesinde ceza davaları amacına uygun şekilde geçecek, müvekkilin hakkı daha iyi korunacaktır. Eğer görülecek dava ağır ceza davaları ise avukatın biraz daha titiz davranması gerekebilir. Temyiz ve itiraz süreçleri de dahil edildiğinde ağır ceza davaları yaklaşık 5- 6 yıl boyunca devam edebilir. Terörle mücadele kapsamına giren suçlar, zimmet, hileli iflas, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, yağma ve kasten adam öldürme gibi durumlar ağır ceza davaları olarak değerlendirilir. Bu tür davalara ağır ceza alanında uzmanlaşmış olan ceza avukatı danışmanlık verecektir. Örneğin zimmet suçunda kamu görevlisi kendisine tevdii edilen bir malı kendisine geçirir. Bu gibi durumlarda tecrübeli bir ceza avukatı ile çalışmak gerekir.

Çeşitli yaptırımların neden olduğu ceza davalarında savunma görevi Van ceza avukatı kapsamındadır ve hukuka ilişkin tüm işlemler avukat tarafından takip edilir. Avukatın deneyimi ve eğitimi arttıkça dava boyunca harcanacak zamandan tasarruf edilmiş olunacaktır. Hukuk fakültesinden mezun olan her avukatın normalde ceza davaları da dahil tüm davalara bakma yetkisi vardır. Ancak ceza hukuku biraz daha kapsamlı olduğundan hukuki donanımın fazla olması avukatların artı özellikleridir. Donanımı yüksek olup uygun fiyatlı hizmet veren avukatlar daima daha fazla tercih edilir. Ceza avukatı seçimini doğru yapmak davanın gidişatını doğrudan etkileyecektir. Avukat seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği iyi bilinmeli, her bir özellik ayrı ayrı incelenmelidir. Hukuk kurallarına aykırı bir davranış söz konusu olduğunda hemen ceza avukatı duruma müdahale edebilmelidir.

Ceza Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmelidir?

Bütün hukuki işlemler için avukat seçiminde bazı ölçütlere göre karar vermek gerekir. Ceza avukatı seçerken de titiz davranılmalıdır. Genellikle herkesin aklına ilk olarak avukatın ücret politikası gelir. Hizmet karşılığı olan ücret hakkında başlangıçta net bir bilgi almak gerekir. Bunun için avukat ile açık bir şekilde iletişim kurulmalı, görüşülen ücret ile ilgili yazılı sözleşme yapılmalıdır. Bu sayede hukuki süreç başladığında her şey netlik kazanmış olacaktır. Toplam masraflar, avukatın saatlik ücreti, ödeme koşulları ve diğer tüm detaylar hazırlanan sözleşmede yazmalıdır. İleride sorun yaşanmasını önlemek adına ücretlendirme politikası dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Ceza hukuku geniş bir alan olduğundan genellikle ceza avukatı iş yükü her zaman fazladır. Özellikle profesyonellik düzeyi yüksek olan avukatlarla çalışmak biraz daha zor olabilir. Bu yoğunlukta mağdur olmamak adına müvekkilini aksatmayacağını belirten avukatlarla çalışılmalıdır. Müvekkile ayrılacak zaman dikkat açısından öneme sahiptir. Daima iyi bir ceza avukatı söz konusu davaya ilgi gösterir ve gerekli tüm zamanı ayırır. Bunu elde edebilmek adına avukatın yeterli destek sağlayabileceğinden başlangıçta emin olmak gerekir. Uzmanlık alanının karmaşık yapıda olması bazen avukatın gereğinden fazla mesai yapmasına neden olabilir.

Ceza avukatı seçiminde dikkat edilecek en önemli noktalardan biri referanslardır. Her avukatla çalışmak yerine referansları tatmin edici olan avukatları tercih etmek daha doğru olacaktır. Bu durum davanın riske atılmamasını sağlar. Önceki müvekkillerinden elde edilen deneyimleri olumlu olan Van  ceza avukatı başarısı hakkında iyi bir izlenim verir. İleri düzeydeki referanslar avukatın profesyonel olduğunu ortaya koyar. Bu kapsamda müvekkiller meslektaşların ve diğer hukuk uzmanlarının görüşlerine de başvurabilirler. Tercih edilecek avukat ile ilgili önceden incelemeler yapmak kesinlikle ihmal edilmemelidir. Avukatın acemi ya da sorumsuz olması ceza davasının kazanılma olasılığını düşürür, hukuki süreci içinden çıkılmaz bir duruma sokabilir. Bunu önlemek için avukata dair geniş kapsamlı bilgilere ulaşmakta fayda vardır.

Ceza avukatı müvekkili ile her zaman iş birliği içinde olmalı, aralarındaki hukuki iletişim kesintiye uğramamalıdır. Ceza davaları stresli ve karmaşık bir süreç olduğundan her iki tarafın da sürece gerekli özeni göstermesi gerekir. Etkili iletişim kuran, merak edilen sorulara yanıt veren, hukuki süreç hakkında eksiksiz bilgilendirme yapan Van ceza avukatı müvekkilini daha fazla memnun edecektir.

Avukat tercihlerinde deneyim ve uzmanlık ölçütüne özen gösterilmelidir. Başarılı bir savunma için kritik bir öneme sahip olan bu ölçüt avukatın derinlemesine bilgi sahibi olduğunu gösterir. Önceden gerçekleşmiş başarı hikayeleri hakkında bilgi almak Van ceza avukatı hizmet anlayışı hakkında ipuçları verir. Bunları değerlendirerek doğru avukat seçilebilir. Hukuki açıdan geniş bilgi birikimine sahip olan avukatla çalışmak süreci daha basit hale getirebilir.

Ceza avukatı ağır ceza mahkemesi ya da sulh mahkemesi üzerinden yürütülen davalar ile ilgilenir. Müvekkilinin dosya, delil, tutuklanma veya mahkemede savunulma hizmetlerini kapsayacak şekilde danışmanlık yapabilmelidir. Beklentileri karşılayan ceza avukatı ile çalışmak için hukuk büroları üzerinden direkt onlarla iletişime geçilebilir. Merak edilen sorular hukuki danışmanlık hizmeti ile çözüme kavuşturulur. Avukatın hukuk kapsamında bütün dilekçe, sözleşme, mahkeme takibi, dosya düzenlemesi, müvekkilin savunulması gibi işlemleri yapması gerekir. Müvekkilinin kanunlar hakkında bilgilendiren avukat böyle olmayanlara kıyasla bir adım öndedir. Ölçütlere uygun avukat ile çalışmak kazanılmış dava anlamına da gelebilir. Bu olasılığı ortadan kaldırmamak adına avukat seçme aşamasında özenli davranılarak ilerleyen aşamalar garanti altına alınmalıdır.


Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42VAN BOŞANMA AVUKATI ÖMER CİMCAK (ÇEKİŞMELİ VE ANLAŞMALI BOŞANMA AVUKATI)


4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan boşanma, çiftlerin farklı nedenlerle çekişmeli ya da çekişmesiz olarak evlilik birliğinin sona ermesi anlamını taşır. Evlilik birliğinin bozulmasına ilişkin nedenler belirli maddelerde koruma altına alınmıştır. Boşanma ile ilgili gereken tüm hukuki işlemleri ve süreçleri takip etmek bireysel anlamda yapılması zor bir işlemdir. Bu nedenle Van boşanma avukatı gibi işinin uzmanı vekil aracılığı ile işlem yapmak boşanma sürecini daha kolay atlatmanızı sağlar. Yaşanan hak kayıplarının önüne geçerek bu aşamada gereken diğer delillerin, gerekçelerin ve tanıkların bir araya getirilmesi ile boşanma hukuki çerçevede gerçekleşir. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Boşanmada Hukuki İşlemler 

Boşanma nedenine bağlı olarak gelişen bazı hukuki işlemler vardır. Sürelerin yer aldığı bu işlemlerde gerekli zamanda yapılması hak kayıplarını engeller. Boşanma sürecinin sancılı geçmesi, her iki taraf içinde sağlıklı gelişmeyebilir. Yanlış kararlar ya da hatalı işlemler sebebi ile boşanma süreci gereksiz yere uzayabilir.

Boşanma davasında;

Boşanma görüldüğü üzere kolay bir süreç değildir. Öncelikle kişilerin anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma sürecini belirlemeleri sonrasında, diğer işlemlerin yapılmasının sorun olmaması adına davanın derhal başlatılması gerekir.

Çekişmeli Boşanma Süreci

Çekişmeli boşanma sürecinde müşterek çocuğun varlığı, eşler arasında yapılan evlilik sözleşmesi ve mal paylaşımı gibi süreçlerin başlatılması önemlidir. Öncelikle boşanmanın gerçekleşmesi beklenmek istense de çekişmeli boşanma süreci uzun bir süreyi kapsadığından tazminat dâhil tüm davalar önceden başlatılabilir. Çekişmeli boşanmada ayrılık kararı verilmesi halinde tedbir nafakası talep edilebilir. Bunun için işinde uzman Van boşanma avukatı sizlere hukuki desteği sağlayabilir. Süreç takibi ve hakların korunması kapsamında hızlı bir şekilde dava süreci başlatılır.

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma çiftlerin belirli bir konu üzerinde anlaşarak hak ve taleplerinin sözleşmeye bağlandığı boşanmalardır. Kısa sürede sonuç veren bu anlaşmanın hak kaybı yaşanmaması için muhakkak Van boşanma avukatı ile yapılması, sözleşmenin vekil aracılığı ile düzenlenmesi gerekir. Anlaşma maddelerinin içeriği kapsamlı ve açık olmalıdır. Evlilik birliği sona erdiğinde boşanma için yapılan protokollerde yer alan bazı maddeler kişilerin haklarından vazgeçmelerine yönelik olabilir. Kişi anlaşmalı boşansa da tazminat davalarından vazgeçmediğini beyan edebilir. Bu nedenle bilinçli bir şekilde hazırlanması önemlidir. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Vanda Açılacak Boşanmada Velayet

Boşanma sürecinde tam olarak bilinmeyen velayet süreci sonrasında büyük sıkıntılar yaratabilir. Belirli yaş grupları için mahkeme tarafından çekişmeli boşanma sürecinde mahkeme tarafından geçici velayet anneye verilir. Bu konuda istisnai durumlarda annenin kusurlu olması ve çocukların üstün yararı gereği anneye verilmeyebilir. Hukuk mahkemelerinde sunulan şahitlerin önemi büyüktür. Bu konuda Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak'tan bilgi alabilirsiniz.

Sadakat yükümlülüğüne uymamak, evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddetli geçimsizlik ve ağır kusurluluk halleri bu konuda kişilerin haklarını aramasını gerektiriyor. Geçici velayet ile birlikte velayeti alan kişiye karşı tarafın nafaka bedeli ödemesi gerekmektedir. Bu konuda süreç farklı işlemektedir. Geçici velayetin verilmesi ile birlikte nafaka çocuk ve maddi olanakları yetersiz anneye destek amaçlı ödenmesi hüküm altına alınır. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Boşanmada Mal Paylaşımı

Mal paylaşımında yapılan yeni düzenleme ile belirli tarihlerden önce mal rejimi uygulaması farklıdır. Bu tarihlerin avukat tarafından bilinmesi sizlerin haklarının korumaktadır. Düzenleme öncesi ve sonrası alınan malların paylaşımı hüküm altına alınmıştır. Yeni mal paylaşımında evlilik sonrası tüm mallar eşler arasında ortak paylaştırılır.

Kişisel mallar ise sözleşme ile belirtilmediyse onlarda paylaşılır. Mal rejiminde ise eşlerden kimin üzerine kayıtlı ise mallar o kişiye verilirdi. Boşanma sürecinde alınan malların mal rejimine ve mal paylaşımına dâhil olması ile gerekli işlemlerin yapılması, mal kaçırmayı önlemek adına önemlidir. Mal kaçırma yapıldı ise ona göre üçüncü şahıslardan talep edilmesi de yapılması gereken hukuki işlemler arasında yer almaktadır.

Tüm bu işlemlerin sağlıklı yürütülmesi, sürelerin kaçırılmaması ve hakların kaybedilmemesi adına Van boşanma avukatı sizlere destek oluyor. Boşanma davasına sebep olan nedenlerin dosya kapsamına alınması ileride tazminat davası açabilmek adına önemlidir. Dava süresince sizlere bilgi veren ve doğru yönlendiren bir vekil ile süreci doğru atlatabilirsiniz.


Evlilik Birliğinin Sarsılması Şartları; Ülkemizde ve Van’da avukatlık hizmeti verdiğimiz dosyalarda gerçekleşen boşanmaların yüzde itibariyle çok büyük bir çoğunluğu halk dilinde ‘’şiddetli geçimsizlik’’ hukuk dilinde ‘’ evlilik birliğinin sarsılması’’ sebebine dayanmaktadır.
( M.K.166) Her ailede olabilecek küçük tartışmalar, dargınlıklar ve kırgınlıklar evlilik birliğinin sarsılması anlamına gelmemektedir. Evlilik birliğinin sarsılması nedir? Şartları nelerdir incelersek;
Evlilik birliğinin sarsılması nedir? Şartları nelerdir
Van Avukat ve Van Boşanma Avukatı Ömer Cimcak

Evlilik birliğinin sarsılması nedir? Şartları nelerdir?

1) ŞARTLARI


Vanda Evlilik birliğini TEMELİNDEN sarsılması olması ve Ortak Hayatın çekilmez hale gelmiş olması gerekmektedir. Bu iki şart birlikte bulunduğunda evlilik birliğinin sarsıldığı kabul edilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması demek eşler arasında oldukça ciddi ve şiddetli bir anlaşmazlık bulunması anlamına gelmektedir. Ortak hayatın çekilmez hale gelmesi ise sübjektif bir şarttır. Kişiden kişiye göre değişmektedir. Hakimin burada takdir yetkisi oldukça fazla olup dikkatli bir şekilde bu durumu çözmesi gerekmektedir. Van Avukat olarak açılan bu davada eşler arasında biri için çekilmez olan bir durum diğeri için aynı değer yargısına sahip olmayacaktır. Bu karar verilirken hakim tarafından boşanma davasında kişinin mizacı, öğrenim durumu, kültürel hayatı, sosyal konumu ve yetişme tarzı göz önünde bulundurulur. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

2-) KUSUR DURUMU


Davacının kusuru daha ağır ise davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır.(M.K166/2) Eşlerden her biri kusurlu olsa dahi boşanma davası açabilecektir. Eşlerden her ikisi de kusurlu olsa veya her ikisinin de kusuru bulunması dahi Vanda boşanma davası açabilmektedir. Davacının davalıdan daha kusurlu olduğu ispat edilirse davanın reddedilmesi gerekir.

Kumar Bağımlılığı Sebebiyle Evlilik Birliğinin Yükümlülüklerini İhmal

Kumar bağımlılığı sebebiyle evlilik birliğinin yükümlülüklerini ihmal eden kişilere karşı açılacak boşanma davasında eşin tam kusurlu olduğu kabul edilir. Nitekim Yargıtay İçtihatlarında da kumar oynayarak evlilik birliğinin yükümlülüklerini ihmal etmenin boşanma sebebi olduğu ve eşin tam kusurlu olduğu belirtilmektedir! Van Boşanma Avukatı olarak buraya bir Yargıtay Kararı ekliyoruz.

” Toplanan delillerle davalı erkeğin kumar alışkanlığının bulunduğu , kumar alışkanlığı sebebiyle birlik görevlerini yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı ava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde reddi doğru görülmemiştir. ” (YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ 25.06.2019 Tarih, 2018/3192 ESAS. 2019/7665 K.)

” Toplanan delillerden davalı erkeğin iddia ve kumar sebebiyle borçlandığı, faturaları ödeyemediği böylelikle birlik görevini ihmal ettiği ve ekonomik yönden aileyi zorluğa düşürdüğü, buna karşın davacı kadının eşine karşı sarf ettiği hakaret içerikli sözlerin tepki niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Kadının bu davranışı kusur olarak olarak yüklenemeyeceği gibi kadının başkaca kusurlu davranışı da kanıtlanamamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda davalı erkek tam kusurludur. ” Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Eşe Hakaret, Ailesi ile Görüşmemek, Eşin Ailesine Hakaret

Evlilik birliği içinde eşine sürekli hakaret etmek ve eşin ailesiyle görüşmemek, eşin ailesine karşı hakaretlerde bulunmak boşanma davasında kişiyi kusurlu gösterecektir. Boşanma davasından kaynaklı maddi manevi tazminat hakkı doğabilmesi için eşlerden birinin diğerine göre ağır kusurlu olması gerekmektedir. Eşit kusur olması durumunda taraflar lehine maddi ve manevi tazminat hükmedilmeyecektir. Açılan ilgili davalarda da Yargıtay kararları bu yöndedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/7571 E. , 2013/30580
“…Mahkemece, davacı-davalı koca daha ziyade kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiş ise de, toplanan delillerden; davalı-davacı kadının, eşine sürekli olarak hakaret ettiği, ailesi ile görüşmesini istemediği, buna karşılık davacı-davalı kocanın da kumar oynadığı ve çıkan tartışmada “…bana laf yetiştirme sana bir vurursam camdan dışarı çıkarsın” dediği müşterek konutu terk ettiği anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle iken; mahkemece davacı- davalı kocanın ağır kusurlu kabul edilmesi ve bu hatalı kusur tespitine bağlı olarak da eşit kusurlu kadın yararına maddi ve manevi tazminata (TMK md. 174/1,2) hükmedilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir…”

Yargıtay,2. Hukuk Dairesi 2013/24293 E. , 2013/30445 K.
“…Toplanan delillerden; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda; davalı kadının eşine sopayla saldırıp, tehdit ettiği, davacı kocanın da birlik görevlerini yapmadığı, kumar ve şans oyunlarına para harcayarak eve haciz gelmesine sebep olduğu, alkol alıp eşine hakaret ettiği; olaylarda iki tarafın da kusurlu olduğu, birinin kusurunun diğerinden üstün tutulamayacağı, bu halde taraflar eşit kusurlu iken davacı kocanın daha ziyade kusurlu olduğunun tespiti doğru değildir. Ne var ki, bu yön ilk incelemede gözden kaçırıldığından, davacı kocanın kusur belirlemesine yönelik karar düzeltme isteğinin kabulü ile, Dairemizin 24.06.2013 gün 2013/6097-17636 sayılı bozma kararının davacı kocanın daha ziyade kusurlu olduğuna ilişkin bölümünün kaldırılmasına; tarafların eşit kusurlu olduğunun tespiti ile hükmün değişik gerekçeyle bozulmasına karar vermek gerekmiştir… “

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/6335 E. , 2014/8205 K.
“…Mahkemece, davalı-davacı (koca)’nın daha ağır, davacı-davalı (kadın)’ın ise az kusurlu olduğu belirtilerek her iki tarafın davasının kabulü suretiyle boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden mahkemenin de kabulünde olduğu gibi, davalı-davacı (koca)’nın devamlı kumar oynayıp borçlandığı, birlik görevlerini yerine getirmediği, eşini başkalarıyla birlikte olmakla itham ettiği, buna karşılık davacı-davalı (kadın)’ın da, kayınvalide ve kayınbiraderine “niye geldiniz köpekler” şeklinde hakaret ettiği, eşine “pezevenk” dediği, sürekli olarak “köpek” şeklinde hitap ettiği ve evden kovduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyleyken mahkemece kocanın ağır, kadının az kusurlu kabul edilmesi doğru değil ise de her iki tarafında boşanma davasının kabulü doğru olduğundan tarafların karşılıklı boşanma davalarına yönelik temyiz itirazlarının reddi ile hükmün boşanmaya ilişkin bölümlerinin gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanmasına karar verilmesi gerekmiş (HUMK md. 438/son), bu sebeple davacı-davalı (kadın)’ın bu yön ve diğer yönlere ilişkin tüm temyiz itirazları yerinde görülmediği gibi, kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Eşler Arasında Hukuki Delil

Müşterek konutta birlikte yaşayan eşler arasında kilitli olmayan yerden zorla elde edilmeyecek bir delil elde edilmişse bunlar hukuka uygun delil olup mahkemeye sunulabilir. İlgili Yargıtay Kararlarında da görüleceği üzere; 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2002/2-617 E. 2002/648 K. sayılı Kararı şu şekildedir:

“…Somut olayda, tarafların birlikte yaşadığı evde evi terk ettikten sonra kilitli olmayan yerden elde edilip mahkemeye sunulan zor ve tehdit ile ele geçirildiği savunulmayan ve davalı tarafından tutulduğu tartışmasız olan…

Aynı evde yaşayan kadın, kocanın bu delilleri ele geçirilebileceğini bilebilecek durumdadır. Kocanın yatak odasındaki bir dolabın içinde ya da yatağın altında kadın tarafından saklanan bir not defterini ele geçirmesi, bu mekanın eşlerin müşterek yaşamlarını sürdürdüklerini bir yer olduğundan kadının gizli mekan kabul edilemez. Hiç kimse evindeki bir mekânda bulduğu bir delili hukuka aykırı yollardan ele geçirmiş sayılamaz.”

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2002 yılında verdiği bir kararla, aynı çatı altında yaşayan eşlerin özel hayatlarının içiçe geçtiğini, özel alan sınırlarının muğlaklaştığını, bu nedenle eğer bir eş diğerinin günlük, mektup veya fotoğraflarını zorla veya tehditle ele geçirmeyip evde bulmuşsa, karşı tarafın özel alanına ilişkin dahi olsa, bunların boşanma davasında delil olarak kabul edileceğine karar vermiştir.

Kural olarak, eşin kişisel verileri, diğer eş tarafından boşanma davasında ispat vasıtası olarak kullanma amacıyla elde edilmiş ise KVKK m.5 II (e) kapsamına girmelidir. Bu nedenle eşlerden birisi diğer eşin açık rızası olmaksızın gerek ani gelişen olay kapsamında gerekse boşanma davasında ispat vasıtası olarak kullanmak amacıyla veriler elde edilmiş olsun, KVKK m.5 II (e) çerçevesinde delil hukuka aykırı addedilemeyecektir. KVKK m.5 II (e) belirtilenler çerçevesinde HMK m.189 II’nin dar yorumlanmasına neden olmaktadır; zira KVKK m.5 II (e) kapsamına giren durumlarda artık hukuka aykırılıktan değil, delilin KVKK m.5 II (e) kapsamında elde edildiği, Kanuna dayandığı ve bu şekilde hukuka uygun olduğu kabul edilebilir. Boşanma davalarında eşin kişisel verisi, diğer eşin rızası olmaksızın elde edilmişse dahi ispat vasıtası olarak kullanılmışsa, ispat hakkının korunması ve kullanılması amacıyla yapılan bu işleme faaliyetinin konusu, KVKK m.5 II (e) gereği hukuka aykırı delil olarak nitelendirilemeyecektir. Bu halde; KVKK m.5 II (e) ile hukuka uygun olarak tespit edilen delil, HMK m.189 II’ye göre hukuka aykırılığın kapsamı içerisinde değerlendirilmemelidir. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Sosyal Medya Kullanımı Boşanma Sebebi Mi?

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/19849 Esas, 2015/4186 Karar

Mahkemece, “davalıya yüklenebilecek ve davacı için boşanmayı haklı gösterecek herhangi bir kusurlu hareket kanıtlanamadığı” gerekçesiyle dava reddedilmiş, davalının internet ve facebook adlı sosyal paylaşım sitesine sıklıkla girmesi kusur olarak görülmemiş, bu durumun Almanya’da yaşayan kadın için normal olduğu yargısına varılmıştır. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
Davalının hem mobil telefonundan hem de bilgisayardan sürekli olarak internete girdiği ve Facebook isimli sosyal paylaşım sitesini kullandığı, bu şekilde kuşku çeken tutum ve davranışlarda bulunduğu, son olarak da Almanya’ya döndükten iki gün sonra “Talat’tan ayrılacağını, boşanmak istediğini” söyleyerek evi terk ettiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Evlilik birliğinde eşler, birlikte yaşamak ve birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamakla yükümlüdürler. Davalının “eşinden boşanacağını” söyleyerek evi terk etmesi, birlikte yaşamaktan kaçınma ve zamanının çoğunu sosyal paylaşım sitesi ve internette geçirmesi, evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama konusundaki özen yükümlülüğüne (TMK.md.185/2) aykırı olup, diğer taraf için ortak hayatı çekilmez kılar. Gerçekleşen bu duruma göre, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân bırakmayacak nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Evlilikte Mahrem Sırları 3.Kişilere Anlatılması

Evlilikte Mahrem Sırları 3.Kişilere Anlatılması Evlilik Birliğini Temelinden Sarsar Ve Evlilik Birliğinin Devamına İmkan Vermeyecek Derecede Geçimsizlik Olduğunu Gösterir. Nitekim Yargıtay Görüşleri De Bu Doğrultudadır. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Y, 2. HD, 2020/6186 E.,2021/782 K.
“…davalı kadının da ortak çocuklara hakaret ettiği, eşinin ailesini istemediği ve aile sırlarını çevresi ile paylaştığı anlaşılmaktadır. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı erkek dava açmakta haklıdır.” Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Eşinden Şiddet Görme ve Tazminat

Y. , 2. Hukuk Dairesi 2007/2175 E.,2007/15793 K.
“..Koca tarafından açılan boşanma davası (2003/395 Esas) davacının ağır kusurlu (dövme, bıçakla saldırma) olması nedeniyle reddedilmiş , temyiz edilmeksizin 4.1.2002 günü kesinleşmiştir. Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi (MK.Md,4 BK.md.42 ve 44 ) dikkate alınarak * davalı yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir…” Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Eşinin İstememesine Rağmen Erkek Arkadaşlarını Eve Davet Etmesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 15.02.2018 Tarihli 2016/10936 Esas 2018/1949 Karar
“.. eşinin istememesine rağmen erkek arkadaşlarını eve davet ettiği ve eşine birden fazla fiziksel şiddet uyguladığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, ..” Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Eşin Evi Terketmesi Kusuru

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/1167 E. 2020/2119 K.
Davacı-davalının ilk boşanma davasını açarak boşanma sebebi yaratma ve birlikte yaşamaktan kaçınma şeklinde gerçekleşen kusurlu davranışları davalı-davacının kişilik haklarına saldırı teşkil etmemektedir. Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesinde düzenlenen manevi tazminatın koşulları oluşmamıştır. O halde, davalı-davacı nın manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması yerinde olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İlgili yargıtay kararları da davalının evini terk ederek kusurlu olduğunu açıklar niteliktedir, boşanma davasının bu durumda kabulü gerekmektedir. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/3025 Esas ve 2020/6823 Karar sayılı kararında “Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için, ayrılık en az dört ay sürmüş ve bu durumun devam ediyor olması gerekir. Bu sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz (TMK m.164). Toplanan delillerden, davacı-davalı kadının 26.05.2016 tarihinde müşterek haneden ayrıldığı, ihtarın ise 27.09.2016 tarihinde, kanunda öngörülen (TMK m.164/1) dört aylık süre dolduktan sonra istenildiği anlaşılmaktadır. Olayda bu şarta uyularak ihtar istenmiştir. Terk ihtarı davacı-davalı kadına 05.10.2016 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen kanunda öngörülen iki aylık süre dolmadan birleşen davanın 06.10.2016 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan davalı-davacı erkeğin terke dayalı boşanma davasını kanunda öngörülen iki aylık süre dolmadan açtığı için reddi gerekirken, ihtarın samimi olmaması nedeniyle reddi doğru olmamıştır. Davalı-davacı erkeğin terke dayalı boşanma davasının reddi sonucu itibariyle doğru olduğundan, hükmün, kocanın boşanma davasının reddine yönelik gerekçesi düzeltilmek suretiyle onanmasına karar vermek gerekmiştir (HMK m. 370/2). ” denilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/1543 Esas ve 2020/2776 Karar sayılı kararında “ Taraflar karşılıklı boşanma davaları açmış, mahkemece tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek her iki davanın kabulüyle boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı karşı davacı erkek tarafından Kocaeli 2. Aile Mahkemesi’nin 2017/378 D. iş sayılı dosyası ile davacı karşı davalı kadına 13.07.2017 tarihinde terk ihtarı çekildiği, bu ihtar ile birlikte ihtardan önceki döneme ait davacı karşı davalı kadının kusurlarının davalı-karşı davacı erkek tarafından affedildiğinin, en azından hoşgörü ile karşıladığının kabulü gerektiği, davacı-karşı davalı kadının ihtardan sonra gerçekleşen başkaca bir kusurunun varlığının da ispatlanamadığı, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; davalı-karşı davacı erkeğin, davacı-karşı davalı kadına fiziki şiddet uyguladığı, hakaret ettiği, kadını evden kovduğu ve ihtiyaçlarını karşılamadığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında davalı-karşı davacı erkeğin boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekmekte olup mahkemece, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.” denilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/8660 Esas ve 2020/1922 Karar sayılı kararında “ İlk derece mahkemesi, kadının eşine, eşinin ailesine ve ortak çocuğa hakaret ettiğini ve sık sık tartışma çıkararak evi terk ettiğini; erkeğin de eşine fiziksel ve sözlü şiddet uygulayarak onu evden kovduğunu belirterek tarafların eşit kusurlu olduklarına hükmetmiştir. lk derece mahkemesi kararına karşı taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmuş ve bölge adliye mahkemesince; eşine, eşinin ailesine ve ortak çocuğa hakaret eden ve sık sık tartışma çıkararak evi terk eden kadın ile eşine fiziksel şiddet uygulayarak onu kovan erkeğin eşit kusurlu olduğundan bahisle; tarafların başvurularının esastan reddine karar verilmiştir. Tarafların bölge adliye mahkemesi tarafından kabul edilen ve gerçekleşen kusur durumlarına göre, davalı-karşı davacı erkek, davacı-karşı davalı kadına göre ağır kusurludur. Bu itibarla, bölge adliye mahkemesince tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmedilmesi doğru bulunmamıştır. Gerçekleşen bu durum karşısında, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakları zarar gören, mevcut ve beklenen menfaatleri zedelenen az kusurlu davacı-karşı davalı kadın yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesi gereğince uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu taleplerinin reddi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir. ” denilmiştir. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Eşlerin Anlaşmalı Boşanması

Evlilik birliğini devam ettirme konusunda isteğini ve inancını kaybeden çiftler eğer boşanmak için sebep veya kusur bildirmek istemiyorsa şiddetli geçimsizlik olduğunu sebep göstererek bu olayların içeriğine girmeden boşanma davası açabilir. Bunun için belli şartlar gereklidir. Bu şartlar; Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

1-) Evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekir.

2-) Eşlerin boşanmak üzere mahkemeye birlikte başvurması veya bir eşin açtığı davayı ötekinin kabul etmesi gerekir.

3-) Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi

4-) Hâkimin tarafların boşanmanın mali sonuçlarına ve çocukların durumuna ilişkin düzenlemelerini uygun bulması gerekir.

Dört şartın sağlanması durumunda taraflar anlaşmalı şekilde kısa sürede boşanma davasını tamamlamış olacaktır. Davalarınızın takibini güvendiğiniz bir avukat aracılığı ile yapmanız maddi manevi zarara uğramanızın ve geri dönülmez yollara girmeden çözüm üretmenizde fayda sağlayacaktır. Sizleri hukuk büromuzda görmek isteriz. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.Aile hukuku; aileye ilişkin her türlü konuyu düzenleyen, Türk Medeni Kanununda yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukuku özet olarak evlilik hukuku olarak da tanımlanabilir. Toplum içindeki düzen ve aile birliğinin korunmasını amaçlamaktadır. Ofisimiz konusunda uzmanlaşmış, deneyimli Van boşanma avukatı olarak her zaman yanınızdadır. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Boşanma, aile hukukunun ana konularından biridir. Boşanma davaları hangi sebeple olursa olsun aile mahkemelerinde görülür. Boşanma gerekçeleri de Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. İyi bir Van boşanma avukatı ile çalışmak bu zorlu süreci kolaylaştırarak haklarınızın korunmasını sağlar. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. 

Aile Hukukuna İlişkin Davalar

Yukarıda sayılan alanların hepsi aile hukuku içerisinde değerlendirilir. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Vanda Boşanma Davaları

Boşanma evlilik birliğini sona erdiren, çiftler arasında maddi ve manevi olarak zorluklar oluşturan bir süreçtir. Alanında uzman Van boşanma avukatı sayesinde, stresli ve takibi son derece önemli bu dönemde daha sağlıklı bir süreç işletilebilmesi için ofisimizin avukatları sürecin her aşamasında yanınızda olacaktır. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Van Boşanma Avukatı

Van boşanma avukatı ve van avukat Ömer Cİmcak  aile ve boşanma davaları gerekli tecrübe ve birikime sahiptir. Ayrıca ofisimiz Van merkezli olarak tüm illerde boşanma davasına bakan tecrübeli ve uzman van avukat kadrosuyla yardım etmeye hazırdır. Bu süreçte müvekkillerin özel hayatının gizliliğine önem verilmekteyiz. Boşanma davaları ve boşanmanın devamı niteliğindeki davaları dikkatli bir şekilde takip etmekte ve en hızlı şekilde sonuçlandırmaya çalışmaktayız. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davaları çekişmeli veya anlaşmalı olarak açılabilir. Son yıllarda boşanma davalarının sayısında ciddi oranda artışlar görülmektedir. Özellikle pandemi dönemi boşanma dava sayısını yükseltmiştir. Boşanma davalarında tarafların sürecin hızlı ve kolay yürütülmesi ve hak kaybına uğramadan sonuçlandırılması için uzman bir Van boşanma avukatı ile çalışmaları lehine olmaktadır.

Van Avukat Ömer Cimcak  Hukuk ve Danışmanlık Ofisinde boşanma davaları uzman ve tecrübeli avukatlar eliyle takip edilmektedir. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Van Anlaşmalı Boşanma Davası

Tarafların en az 1 yıldır evli olması ve eşlerin birlikte başvurması veya birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi gereklidir. Anlaşmalı boşanma kolay gibi gözüktüğü için taraflar genelde kendi aralarında protokol hazırlayarak boşanmayı tercih etmektedirler. Ancak Anlaşmalı boşanma davasının tecrübeli Van boşanma avukatı tarafından takibi çok önemlidir. Zira Anlaşmalı boşanma protokolü hatalı ve eksik hazırlanırsa boşanma sonrası nafaka artırımı veya malvarlığı paylaşımı gibi başka davalarla uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Van Çekişmeli Boşanma Davası

Türk Medeni Kanununda Van çekişmeli boşanma davası açabilmek için nedenler özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri şeklinde iki ana bölüm halinde düzenlenmiştir.

Özel Boşanma Nedenleri:

Genel Boşanma Nedenleri:

Bir evlilikte özel boşanma sebebi varsa davacı, karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamak zorunda değildir. Yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlamak yeterlidir. Genel boşanma sebepleri olduğu takdirde boşanma kararı verilebilmesi için hem davacı hem de davalı birbirinin kusurunu ispatlamak zorundadır.

Yine aile hukukunun alt dalları olan, velayet, nafaka, mal paylaşımı, aile konutları, nişanlanma, vesayet, kayyımlık gibi alanlar da bir Van boşanma avukatı yardımı ile takip edilmesi gereken, hassas süreçler içeren alanlardır. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Boşanma Avukatı Olarak Baktığımız Davalar Ve İşler

Van boşanma avukatı olarak, müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda boşanma ve boşanmaya bağlı davalarda tecrübeli kadromuzla yardımcı olmaktayız.


Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

VAN İCRA AVUKATI ÖMER CİMCAKİcra ve iflas hukuku, hukuk dalları arasında yer almakta ve borçlu ile alacaklı arasındaki ilişmişi düzenlemektedir. Van icra avukatı desteğine ihtiyacı olanlar, sitemizi ziyaret ederek, hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olabilir, bizimle iletişime geçerek, dava konusunda bilgi verebilirler. İcra hukuku ile iflas hukuku arasında farklılıklar vardır. Borçlunun varlığı, bir bölüm için alacaklıya karşı sorumluluklar için icra hukuku kuralları uygulanmaktadır. İflas hukukunda ise borçlunun tüm mal varlığı dava konusu olmaktadır. Van icra avukatı olarak hizmet verebilmemiz için hukuk büromuza vekalet vermeniz ve dava açmamızı ya da davalarınızı takip etmemizi talep etmelisiniz. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Van İcra Avukatı Kimdir?

Van İcra avukatı, icra ve iflas hukuk kurallarına göre hizmet veren, borçlunun, alacaklıya borcunu ödememesi durumunda, icra ve iflas müdürlüklerine borçlunun taşınmaz ve taşınabilir tüm malvarlıklarının tespit edilmesini sağlayan kişidir. İcra avukatının belirli sorumlulukları vardır. Van icra hukuku alanında vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetleri sorumluluklarımız şunlardır.

Tüm sorumlulukları, hukuk kanununda belirlenmiştir. Hukuk büromuz, tüm çalışmalarını, hukuka uygun yaparak, müvekkillerimizin tüm haklarını en iyi şekilde savunmakta, davaların lehte sonuçlanabilmesi için gerekli takiplerimizi yapıyoruz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

İcra Avukatının Nitelikleri

Çalışma alanlarımız arasında, tüm hukuk konuları yer almaktadır. Hukuki danışmanlık yapabilmek için gerekli eğitimleri aldıktan sonra hukuk dallarına göre kendimizi geliştirdik ve edindiğimiz tecrübelerimiz ile güvenli hizmetler vermekteyiz. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İcra avukatında olması gereken nitelikler şunlardır;

Bu niteliklere sahip olarak müvekkillerimize hizmet veriyor ve davaların açılması, takibi süreçlerini yerine getiriyoruz.

Borç Tahsil Yöntemleri

Alacaklılar, borçlulardan alacaklarını farklı yollarla tahsil edebilmektedir. İcra ve iflas hukukuna göre borç tahsil işlemleri için çeşitli yöntemler belirlenmiştir. Alacaklı borçlarını tahsil edebilmek için icra takibi yöntemini kullanabilirken, hukuka uygun şartlar oluşmuşsa iflas yoluyla da tahsil yapılabilecektir. İcra yoluyla tahsil işlemlerinde, borçlunun hangi taşınır ya da taşınmaz mallarının haciz edileceği, haciz işleminin nasıl yapılacağı, icra hukuku ile belirlenmiştir. Yine haciz edilen malların nasıl paraya çevrileceği, bedel belirleme, ihale gibi hususların tamamı hukuk kurallarında belirtilmiştir. İcra davalarının hızlı sonuçlanabilmesi, alacaklının ya da vekilinin dava dosyasını takip etmesine bağlı olabilmektedir. Bizlere vekalet vererek, icra ya da iflas davalarının açılmasını ya da takip edilmesini isteyenler için hizmetlerimizi vererek, davaların en kısa sürede sonuçlanabilmesi sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz. Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42

Alacaklarla İlgili Hukuki Düzenlemeler

Alacaklı, borçludan alacağını tahsil edebilmek için hukuk kurallarına göre hareket etmek zorundadır. Borçludan alacağın tahsil edilebilmesi için hukuki düzenlemeler mevcuttur. Hukuki yollarla, alacağın tahsil edilebilmesi için takip işlemlerinin de hukuku uygun olması gerekiyor. Van İcra hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz. Alacakların tahsili için en doğru yol avukat aracılığı ile hukuki yönlerden takibin yapılmasıdır. sitemizde, icra davalarının açılması, alacaklının neler yapabileceği gibi birçok konuda bilgi veriyoruz. İcra davalarında edinmiş olduğumuz tecrübeler ve uluslararası mevzuatlara hakim olmamız başarılı sonuçlar elde etmemizi sağlamıştır. Van’da icra ve iflas hukuku konusunda kendimizi oldukça tecrübeli görüyor ve en iyi danışmanlık hizmetlerini veriyoruz. Van Avukat olarak bu konuda bizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hukuk Danışmanlığı

Van hukuk danışmanlığı hizmetlerimizi, çalışma alanlarımıza giren tüm hukuk dallarında veriyoruz. Van Avukat Hukuk danışmanlığı hizmetleri için yardım talep edilen hukuk alanında en iyi tecrübeye sahip olmak ve müvekkilin tüm taleplerine cevap verebilecek nitelikte olmak önemlidir. Hukuk büromuzu tercih edenler, tüm alanlarda en iyi hukuk danışmanlığı hizmeti alabilecektir. İnternet sitemizi tercih edenler, telefon numaralarımızı arayabilir, Whatsapp destek hattı üzerinden bizlere her alan ulaşabilirler. Ticari hayatta karşılaşılan alacaklı borçlu ilişkilerinin düzenlenmesini sağlayan icra hukuku ile ilgili danışmanlık hizmetlerine herkes ihtiyaç duyabilmektedir. Vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetleri ile her türlü bilgilendirmeyi yapıyoruz. 

Van Avukat Ömer Cimcak Danışma ve Randevu Numarası : 0535 374 86 42