Van Gayrimenkul Avukatı

Van Gayrimenkul Avukatı Van Avukat Ömer Cimcak 

Gayrimenkul Hukuku alanında karşılaştığınız tüm hukuki sorunlara profesyonel çözümler getirmektedir. Van Avukat Ömer Cimcak Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak hukuki araştırmalarımıza ve çalışmalarımıza mesai saatleri içinde ve dışında devam etmekteyiz.

Hukuki Danışma için :0535 374 86 42

Van Gayrimenkul avukatı'nın verdiği hizmetler, gayrimenkul hukukundan doğan uyuşmazlıklara, ihtilaflara göre değişkenlikl gösterir ve gayrimenkulun aynından doğan tüm uyuşmazlıkları sıralamak elbette mümkün olmamaktadır. Ancak gayrimenkul hukukunun genel olarak ilgilendiği alanlar olarak tapuya kayıtlı gayrimenkuller, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler ve arsalar oluşturur. Gayrimenkul Avukatı, gayrimenkul uyuşmazlığından doğan hakların ihlali veya kullanımından doğan uyuşmazlıklar konusunda hukuki uyuşmazlıklarda yol gösterir, dava açabilir. Gayrimenkul hukukunda, mülkiyet hakkı yanında irtifak hakkı, intifa hakkı, ipotek hakkı, taşınmaz yükü benzeri haklar da bulunmaktadır. Belirtilen hakların kullanımından doğacak uyuşmazlıklar yanında gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin ortak mülkiyete sahip olmalarından kaynaklı doğan davalar, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dair uyuşmazlıklar, idareye karşı açılan kamulaştırmayla alakalı davalar, gayrimenkul hukuku kapsamında verilen danışmanlık ve sözleşme hazırlama olarak karşımıza çıkmaktadır. Van Avukat Ömer Cimcak Van Gayrimenkul avukatı olarak tüm bu uyuşmazlıkların çözümleriyle ilgilenmektedir.