Van Kurubaş Geri Gönderme Merkezi

Van Kurubaş Geri Gönderme Merkezi Van ilinde Kurubaş mevkinde bulunur. Türkiyede hakkında sınır dışı kararı alınan müteci, göçmen ve yabancılar burada tutulur. Van Geri gönderme merkezi işlemlerinizde destek almak için Van Göçmen Avukatı ve Van Avukat Ömer Cimcak'tan danışma randevusu alabilirsiniz.


کوروباش در موقعیت کوروباش در استان وان واقع شده است. در ترکیه همه پناهندگان، مهاجران و خارجی ها در اینجا زندگی می کنند. برای گرفتن وقت مشاوره می توانید با وکیل مهاجرت وان و Ömer Cimcak وکیل 

وان مشورت کنید.


خط تلفن:  05353748642

خط تلفن:  05353748642


Danışma Hattı :  0535 374 86 42

Van Geri Gönderme Merkezi Nedir?

Van Geri gönderme merkezi, Türkiye’de haklarında sınır dışı edilme kararı alınan veya ikamet izni mevcut olup kesintiye uğrayan, giriş-çıkış kurallarını ihlal eden, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayan, haklarında idari gözetim kararı alınan yabancı uyruklu mülteci, göçmen kişilerin ülkelerine geri gönderilmek veya idari gözetimde bulunmak için tutuldukları yerdir.

Van Geri Gönderme Merkezi’nden Nasıl Çıkılır?

Van Geri gönderme merkezlerinde idari gözetim altında bulunan kişilerin, geri gönderme merkezlerinden serbest bırakılmaları için öncelikle, Haklarında deport kararına karşı başvuruda bulunulması gerekir. Bu Deport kararına karşı İdare Mahkemesi’ne yapılan başvuru deport işleminin yürütmesini dava sonuçlanıncaya dek durdurur. Yani dava açılırsa ilgili kişi deport edilmez.

İkinci olarak, kişinin idari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Mahkeme’sine başvuru yapılması gerekmektedir. Önemle belirtmek gerekir ki; deport kararı alınan kişilerin durumu, deport sebebi, deport kararı alınan kişinin uyruğu vb. diğer hususlar Van geri gönderme merkezinden çıkış prosedürünü ve süresini değiştirecek olup, bu konuda kişiye özel başvuru yapılması gerekmektedir.

Kurubaş Geri Gönderme Merkezi Deport Kararı Nasıl Kaldırılır?

İdari gözetimin süresi Kurubaş geri gönderme merkezinde en fazla 6 aydır. Bu süre içerisinde kişi hakkında sınır dışı edilme kararına karşı dava açıldığı zaman başvuran yabancı deport edilmez. Ancak bu sürede geri gönderme merkezinde idari gözetim altında kalmaya devam eder. İdari gözetim, devamında zaruret olup olmadığı hususunun belirlenmesi amacıyla her ay gözden geçirilir. Bu idari gözetim tedbirinin en yakın kolluk mercine yani karakoluna imza yahut farklı bir idari tedbire çevrilmek suretiyle geri gönderme merkezindeki idari tedbirin sonlandırılması Sulh Ceza Hakimliklerinin ya da idarinin tek taraflı olarak vereceği bir kararla mümkündür. Van Avukat ile İdari gözetim kararının kaldırılması ya da değiştirilmesi amacıyla, kişi aleyhine idari gözetim kararı alan idarenin bulunduğu yargı çevresindeki Van Sulh Ceza Hakimliklerine başvuru yapılması gerekmektedir.

Aşağıdaki Belirtilen hallerde idari gözetimin devamında zaruret görülmeyebilir:

Yabancı, genelde idari gözetime başlamış olduğu geri gönderme merkezinde daimi tutulmamakta ve diğer geri gönderme merkezlerine sırasıyla  sevk edilmektedir. Örneğin Tuzla Geri Gönderme Merkezi’nde idari gözetime başlamış olan bir kişinin daha sonradan Çanakkale Geri Gönderme Merkezi, Kayseri Geri Gönderme Merkezi, Iğdır Geri Gönderme Merkezi ve en son Van Geri gönderme merkezine sevk edildiği görülmektedir. Bu durumda idari gözetim kararına itiraz başvurusu, sevk edilen ikinci yerde değil, idari gözetim kararının verildiği ilk yerdeki Sulh Ceza Hakimliklerinde yapılmalıdır. Aksi durumda mahkeme yetkisizlik kararı vererek ilgili dosyayı yetkili mahkemeye gönderecektir.

Deport Kararı Kaldırma kararı ve Geri Gönderme Merkezin’den Çıkma 

Yabancı uyruklu kişi, Van geri gönderme merkezinde idari gözetim altında ise, gecikmeden alanında uzman, yetkili Van avukattan yardım almanız gerekmektedir. Van Göçmen Avukatı ve Van Avukat Ömer Cimcak olarak bu sürecin başından sonuna kadar hukuki danışmanlık vermektedir. Hizmetimiz hakkında bilgi almak için 0535 374 86 42 numaralı telefondan ya da vanavukatomercimcak@gmail.com mail adresinden tarafımıza ulaşabilirsiniz.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ NEDİR?

 

"Van Geri Gönderme Merkezi," genellikle bir ülkede bulunan yasadışı göçmenleri veya sığınma başvurusu reddedilen bazı  kişileri geçici olarak barındırmak ve onları ülkelerine geri gönderme sürecini organize etmek için kullanılan tesislerdir. Bu merkezler, göçmenlerin kimliklerinin belirlenmesi, sağlık kontrollerinin yapılması, seyahat belgelerinin düzenlenmesi düzeltilmesi ve geri gönderme işlemlerinin koordineli bir şekilde edilmesi gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılır. Bu Konuda Van Avukattan bilgi alabilirsiniz.

 

Geri gönderme merkezleri, bir ülkenin göç politikalarını uygulamak ve yasadışı göçü engellemek amacıyla kullanılır. Bu merkezlerde bulunan kişilerin statüleri ve hakları, ülkenin yasalarına ve uluslararası göçmen haklarına göre farklılık gösterebilir. Bu Konuda Van Avukattan bilgi alabilirsiniz. Bazı ülkelerde, Van geri gönderme merkezlerinde bulunan göçmenlere sınırlı bir süre boyunca kalma izni verilirken, diğer ülkelerde göçmenler hemen ülkelerine geri gönderilir.

 

Van Geri gönderme merkezleri, göçmenlerin ülkelerine güvenli ve yasal bir şekilde dönüşlerini kolaylaştırmayı amaçlarken, aynı zamanda göçmen hakları ve insan hakları konularında da hassas bir konudur. Bu Konuda Van Avukattan bilgi alabilirsiniz. Bu nedenle, geri gönderme merkezlerinin işleyişi ve koşulları genellikle uluslararası insan hakları kurallarına uygun olarak denetlenir ve düzenlenir.

 

Kurubaş Geri Gönderme Merkezleri, göçmenlerin ülkede yasal olarak bulunma haklarını kaybettikleri veya sığınma başvurularının reddedildiği durumlarda kullanılır. Bu tesislerde, göçmenlerin kimlik tespiti yapılır, yasal işlemleri takip edilir ve sınırdışı işlemleri gerçekleştirilir. Sınırdışı edilecek kişilerin ülkelerine güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için gerekli önlemler alınır.

 

Van Kurubaş Geri Gönderme Merkezleri, ülkeler arasında farklılık gösterebilir ve bu tür merkezlerin yönetimi, işleyişi ve politikaları ülkenin göçmen ve sığınmacı politikalarına bağlı olarak değişebilir. Bu Konuda Van Avukattan bilgi alabilirsiniz. Ayrıca bu merkezler, sığınma başvurularının işlenmesi ve göçmenlerin hakları konusundaki uluslararası standartlara uygun olarak işlem yapmalıdır. Bu durumda İnsan hakları ve uluslararası hukukun göz önünde bulundurulması, geri gönderme merkezlerinin işleyişi ve uygulanması açısından büyük önem taşır.

 

Geri Gönderme Merkezlerine hangi yabancı uyruklu kişiler tutulmaktadır ?

 

Vanda Sınır dışı etme kararı alınanlar

 

Vanda Kaçma ve kaybolma riski bulunanlar,

 

Hakkında Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal edenler,

 

Sahte ya da asılsız belge kullananlar

 

Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar,

 

Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar.

 

Haklarında idari gözetim kararı ve sınırdışı kararı alınanlar

 

 

 

Hakkında İdari Gözetim Kararı alınan ve Van Geri Gönderme Merkezinde Tutulan Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Süreç Nasıl İşlemektedir?

 

Alınan İdari gözetim kararı ve idari gözetim süresinin uzatılması her ay düzenli olarak değerlendirilmektedir.

 

Yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya  varsa yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Bu Konuda Van Avukattan bilgi alabilirsiniz.

 

İdari gözetim altına alınan kişi veya yasal temsilcisi ya da avukatı, Bu Konuda Van Avukattan bilgi alabilirsiniz. idari gözetim kararına karşı ilgili mahkemeye başvurabilir.

Yapılan başvuru idari gözetimi durdurmaz.

İdari gözetim kararına karşı yapılan itirazlara verilen karar kesindir.

 

Van Kurubaş Geri gönderme merkezlerinde Tutulan Yabancı Uyruklu Kişi veya Kişilere Ne Gibi Hizmetler Verilmektedir? Bu Konuda Van Avukattan bilgi alabilirsiniz.

 

Yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetleri ücretsiz verilir, Bu Konuda Van Avukattan bilgi alabilirsiniz.

 

Yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve Bu Konuda (Van Avukattan bilgi alabilirsiniz.) avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, ayrıca telefon hizmetlerine erişme imkânı sağlanır,

 

 İlgili Çocukların yüksek yararları gözetilir,(Van Avukattan bilgi alabilirsiniz.) aileler ayrı yerlerde barındırılır,

 

İlgili Çocukların eğitim ve öğretimden yararlandırılmaları hususunda,(Van Avukattan bilgi alabilirsiniz.) Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır

 

Van Geri Gönderme Merkezinde DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, Van geri gönderme merkezlerine 48 saat içinde götürülmektedir. (Van Avukattan bilgi alabilirsiniz.)

 

İdari gözetim altına alınan  bu kişilerin yabancıların uyruklarının tespit edilmesi amacıyla elektronik ve iletişim cihazları incelenebilir. (Van Avukattan bilgi alabilirsiniz.)

 

İdari gözetim kararına karşı inceleyen idare mahkemenin vermiş olduğu karar kesindir.
VAN GÖÇMEN AVUKATI - VAN MÜLTECİ AVUKATI - VAN AVUKAT ÖMER CİMCAK HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ 

0535 374 86 42